© 2018 by AMACCAO PILE

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH AN DƯƠNG

Khách hàng: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

Hạng mục: Cung cấp cọc BTLT PHC D400

Giá trị thực hiện: 57 tỷ đồng

SAO MAI RESORT THANH HÓA

Chủ đầu tư: Sao Mai Group

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc cừ SW400A.

Giá trị thực hiện: 20 tỷ đồng

NHÀ MÁY NƯỚC MẶT SÔNG ĐUỐNG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nước Mặt Sông Đuống

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc BTLT.

Giá trị thực hiện: 29 tỷ đồng

NHÀ MÁY MỚI HÒA MẠC 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam - VCN (Pháp)

Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc BTLT.

Giá trị thực hiện: 24 tỷ đồng

CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG NINH

Chủ đầu tư: Sun Group
Hạng mục: Cung cấp và thi công cọc BTLT.
Giá trị thực hiện: 30 tỷ đồng

1 / 3

Please reload