© 2018 by AMACCAO PILE

Cọc bê tông ly tâm

Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực được sử dụng phổ biến tại thị trường cọc. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm đón...

Cọc xi măng đất

Cọc xi măng đất (hay còn gọi là cột xi măng đất, trụ xi măng đất). Cọc xi măng đất là hỗn hợp giữa đất nguyên...

Cọc cát

Cọc cát làm nhiệm vụ như giếng cát, giúp nước lỗ rỗng thoát ra nhanh, làm tăng nhanh quá trình cố kết và độ l...

Please reload

Cọc vuông dự ứng lực

Cọc vuông BTCT và cọc vuông BTCT Dự ứng lực được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp tại nhà máy.

Cọc ván dự ứng lực

Cọc ván là một sản phẩm xây dựng được sản xuất với một kết nối cơ khí "khóa liên" ở cả hai đầu của phần này

Cọc khoan nhồi

Loại cọc này thích hợp với khu vực có điều kiện địa chất là các vùng đất cố kết. Nguyên lý thông thường là tạ...

Please reload